privat ikon logo
Lønberegner
Med Pharmadanmarks lønberegner kan du sammenligne din løn med andres i samme branche og stilling som dig selv. Brug den inden din næste lønforhandling.

Vær opmærksom på, at tallene i lønberegneren er baseret på besvarelser fra indkomståret 2021, som fremskrives dagligt med en fast procentsats.
Eksamensår (Cand.):
Branchetilknytning:
Arbejdsområde:
Ansættelsessted:
Ph.d grad:
Organisatorisk indplacering:
Personaleansvar:
 


Alle løntal er opgjort som bruttomånedsløn (vis mere)

Den faste månedsløn er inklusive værdien af både virksomhedens og dit eget pensionsbidrag samt værdien af benefits men eksklusive bonus og overtidsbetaling. Benefits er opgjort som 1/12 af det beløb, der tillægges lønnen i forbindelse med opgørelsen på selvangivelsen eller er angivet som lønreduktionen, hvis der er aftalt nedgang i bruttolønnen for godet.

Gennemsnit 25%-fraktil
(nedre kvartil)
50%-fraktil
(median)
75%-fraktil
(øvre kvartil)
Løndata pr. 1/9-2021 67.600 kr. 54.700 kr. 64.900 kr. 77.200 kr.
Fremskrivning til 7/7-2022 70.600 kr. 57.100 kr. 67.700 kr. 80.600 kr.
Anm: Gennemsnit og lønfraktiler er baseret på de faktisk indrapporterede løntal (i alt 1148 observationer).

Fremskrevet til 07-07-2022:
Gennemsnit: 65.200 kr.	25%-fraktil: 53.000 kr.
Median: 62.500 kr.	75%-fraktil: 75.000 kr.
Fremskrevet til 07-07-2022:
Gennemsnit: 64.200 kr.	25%-fraktil: 49.300 kr.
Median: 62.600 kr.	75%-fraktil: 78.300 kr.
Fremskrevet til 07-07-2022:
Gennemsnit: 71.500 kr.	25%-fraktil: 59.000 kr.
Median: 70.200 kr.	75%-fraktil: 80.300 kr.
Fremskrevet til 07-07-2022:
Gennemsnit: 71.000 kr.	25%-fraktil: 57.400 kr.
Median: 68.000 kr.	75%-fraktil: 80.600 kr.
Fremskrevet til 07-07-2022:
Gennemsnit: 64.000 kr.	25%-fraktil: 49.800 kr.
Median: 57.900 kr.	75%-fraktil: 69.500 kr.
Fremskrevet til 07-07-2022:
Gennemsnit: 75.300 kr.	25%-fraktil: 59.900 kr.
Median: 73.000 kr.	75%-fraktil: 89.800 kr.


Fremskrevet til 07-07-2022:
Gennemsnit: 71.500 kr.	25%-fraktil: 56.000 kr.
Median: 68.500 kr.	75%-fraktil: 84.300 kr.
Fremskrevet til 07-07-2022:
Gennemsnit: 69.200 kr.	25%-fraktil: 57.300 kr.
Median: 66.500 kr.	75%-fraktil: 80.300 kr.
Fremskrevet til 07-07-2022:
Gennemsnit: 71.500 kr.	25%-fraktil: 62.900 kr.
Median: 68.600 kr.	75%-fraktil: 78.900 kr.
Fremskrevet til 07-07-2022:
Gennemsnit: 67.300 kr.	25%-fraktil: 56.200 kr.
Median: 66.500 kr.	75%-fraktil: 72.900 kr.
Fremskrevet til 07-07-2022:
Gennemsnit: 84.600 kr.	25%-fraktil: 75.600 kr.
Median: 76.300 kr.	75%-fraktil: 89.300 kr.
Fremskrevet til 07-07-2022:
Gennemsnit: 67.700 kr.	25%-fraktil: 53.500 kr.
Median: 63.300 kr.	75%-fraktil: 74.900 kr.
Fremskrevet til 07-07-2022:
Gennemsnit: 74.600 kr.	25%-fraktil: 59.700 kr.
Median: 68.500 kr.	75%-fraktil: 79.500 kr.
Fremskrevet til 07-07-2022:
Gennemsnit: 69.000 kr.	25%-fraktil: 58.900 kr.
Median: 65.700 kr.	75%-fraktil: 72.800 kr.
Fremskrevet til 07-07-2022:
Gennemsnit: 85.300 kr.	25%-fraktil: 73.800 kr.
Median: 83.800 kr.	75%-fraktil: 89.800 kr.
Fremskrevet til 07-07-2022:
Gennemsnit: 67.400 kr.	25%-fraktil: 54.300 kr.
Median: 68.500 kr.	75%-fraktil: 78.500 kr.
Fremskrevet til 07-07-2022:
Gennemsnit: 58.900 kr.	25%-fraktil: 49.200 kr.
Median: 57.400 kr.	75%-fraktil: 66.000 kr.