Vælg dine karakteristika:

Angiv dit nuværende anciennitetstrin?
Indgår der vagt i din kontrakt, og hvilken kontrakt?
Får du et tillæg ud over din basisløn og evt. vagtbetaling
Når du ikke har tillæg, vil din løn udelukkende bestå af grundløn baseret på anciennitetstrin.
Hvilket årstal dimit­terede du som kan­didat?
Hvor mange har du ledelsesansvar for?
Har du en supplerende uddannelse?
Hvilken type praksis arbejder du i?
Er du ansat som seniordyrlæge:?
Er du ansat på jobløn?
Nøgletal
På baggrund af dine karakteristika kan du forvente følgende løn.
 
Nedre kvartilNedre kvartil angiver den for­ventede løn, der deler med­lemmerne i følgende to grupper; (1) de 25% af med­lemmerne, der har en løn, der er mindre end nedre kvartil og (2) de 75% af med­lemmerne, der har en løn, der er større.
Gennem­snitViser be­regnet for­ventet løn.
Øvre kvartilØvre kvartil angiver den for­ventede løn, der deler med­lemmerne i følgende to grupper; (1) de 75% af med­lemmerne, der har en løn, der er mindre end øvre kvartil og (2) de 25% af med­lemmerne, der har en løn, der er større.
Løn september 2019Samlet løn inkl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag (kr. pr. måned)
- 32.511 -
Løn frem­skrevet til i dagMåneds­lønnen er frem­skrevet til aktuelle kvartal på bag­grund af en forventet lønstignings­takst på 5,93 % .
- 34.437 -
Øvre og nedre kvartil kan ikke beregnes for den valgte kombination.