Vælg dine karakteristika:

Hvilket årstal dimit­terede du som kan­didat?
Hvilken branche arbejder du i?
Hvor mange har du ledelsesansvar for?
Har du en supplerende uddannelse?
Er du i dit nuværende job omfattet af klausuler, der indskrænker dine erhvervsmuligheder i et nyt job?
Nøgletal
På baggrund af dine karakteristika kan du forvente følgende løn.
 
Nedre kvartilNedre kvartil angiver den for­ventede løn, der deler med­lemmerne i følgende to grupper; (1) de 25% af med­lemmerne, der har en løn, der er mindre end nedre kvartil og (2) de 75% af med­lemmerne, der har en løn, der er større.
Gennem­snitViser be­regnet for­ventet løn.
Øvre kvartilØvre kvartil angiver den for­ventede løn, der deler med­lemmerne i følgende to grupper; (1) de 75% af med­lemmerne, der har en løn, der er mindre end øvre kvartil og (2) de 25% af med­lemmerne, der har en løn, der er større.
Løn september 2018Samlet løn inkl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag (kr. pr. måned)
64.836 75.086 85.638
Løn frem­skrevet til i dagMåneds­lønnen er frem­skrevet til aktuelle kvartal på bag­grund af en forventet lønstignings­takst på 3,90 % .
67.365 78.014 88.978