Vælg dine karakteristika:

Hvilket årstal dimit­terede du som kan­didat?
Arbejdets indhold?
Ansæt­telses­område?
Har du ledelses­ansvar?
Hvad er din status som psykolog?
I hvilken region ligger din arbejds­plads?
NØGLETAL:
På baggrund af dine karakteristika kan du forvente følgende løn.
 
Gennem­snitViser be­regnet for­ventet løn.
Nedre kvartilNedre kvartil angiver den forventede løn, der deler med­lemmerne i følgende to grupper; (1) de 25 % af med­emmerne, der har en løn, der er mindre end nedre kvartil og (2) de 75 % af med­lemmerne, der har en løn, der er større.
Øvre kvartilØvre kvartil angiver den forventede løn, der deler med­lemmerne i følgende to grupper; (1) de 75 % af med­lemmerne, der har en løn, der er mindre end øvre kvartil og (2) de 25 % af med­lemmerne, der har en løn, der er større.
Løn september 2018Samlet løn inkl. tillæg og pension (kr. pr. måned).
50.190 42.421 53.706
Løn frem­skrevet til i dagMåneds­lønnen er frem­skrevet til aktuelle kvartal på bag­grund af en forventet lønstignings­takst på 5,10 % .
52.750 44.584 56.445

ANSÆTTELSESVILKÅR:
Beregnet sandsynlighed for, at du har det pågældende ansættelsesvilkår.
Klau­suler
13%
Pensions­ordning
100%
Over­arbejde
80%
PERSONALEGODER:
Beregnet sandsynlighed for, at du har det pågældende personalegode.
Fri mobil/­telefon
87%
Abonnement på aviser/­tidsskrifter
2%
Hjemme-­pc
36%
Internet­forbindelse
1%
Sundheds­ordning/­forsik­ring
38%
Adgang til fit­ness
0%
Fri parke­ring
2%
Frokost­ordning
41%
Betalt frokost­pause
98%
Ferie­huse
1%