Vælg dine karakteristika:

Hvilket årstal dimit­terede du som kan­didat?
Hvad er din status som psy­kolog?
Hvad er din titel?
Hvilken sektor arbej­der du i?
I hvilken region ligger din arbejds­plads?
NØGLETAL:
På baggrund af dine karakteristika kan du forvente følgende løn.
 
Gennem­snitViser be­regnet for­ventet løn.
Nedre kvartilNedre kvartil angiver den forventede løn, der deler med­lemmerne i følgende to grupper; (1) de 25 % af med­emmerne, der har en løn, der er mindre end nedre kvartil og (2) de 75 % af med­lemmerne, der har en løn, der er større.
Øvre kvartilØvre kvartil angiver forventededen løn, der deler med­lemmerne i følgende to grupper; (1) de 75 % af med­lemmerne, der har en løn, der er mindre end øvre kvartil og (2) de 25 % af med­lemmerne, der har en løn, der er større.
Løn september 2018Samlet løn inkl. tillæg men ekskl. pension (kr. pr. måned).
35.423 - 38.216
Løn frem­skrevet til i dagMåneds­lønnen er frem­skrevet til aktuelle kvartal pga den statslige overenskomst svarende til 5,10 %
37.230 - 40.165
Nedre kvartil kan ikke beregnes for den valgte kombination.