Vælg dine karakteristika:

Hvilket årstal dimit­terede du som kan­didat?
Arbejdets indhold?
Ansæt­telses­område?
Har du ledelses­ansvar?
Hvad er din status som psykolog?
I hvilken region ligger din arbejds­plads?
NØGLETAL:
På baggrund af dine karakteristika kan du forvente følgende løn.
 
Gennem­snitViser be­regnet for­ventet løn.
Nedre kvartilNedre kvartil angiver den forventede løn, der deler med­lemmerne i følgende to grupper; (1) de 25 % af med­emmerne, der har en løn, der er mindre end nedre kvartil og (2) de 75 % af med­lemmerne, der har en løn, der er større.
Øvre kvartilØvre kvartil angiver den forventede løn, der deler med­lemmerne i følgende to grupper; (1) de 75 % af med­lemmerne, der har en løn, der er mindre end øvre kvartil og (2) de 25 % af med­lemmerne, der har en løn, der er større.
Løn september 2019Samlet løn inkl. tillæg og pension (kr. pr. måned).
51.450 44.763 60.865
Løn frem­skrevet til i dagMåneds­lønnen er frem­skrevet til aktuelle kvartal på bag­grund af en forventet lønstignings­takst på 4,90 % .
53.971 46.956 63.847

ANSÆTTELSESVILKÅR:
Beregnet sandsynlighed for, at du har det pågældende ansættelsesvilkår.
Klau­suler
13%
Pensions­ordning
71%
Over­arbejde
30%
PERSONALEGODER:
Beregnet sandsynlighed for, at du har det pågældende personalegode.
Fri mobil/­telefon
70%
Hjemme-­pc
74%
Internet­forbindelse
37%
Sundheds­ordning/­forsik­ring
56%
Adgang til fit­ness
9%
Fri parke­ring
6%
Frokost­ordning
35%
Ferie­huse
9%
Indkøbsordninger
0%
Hjemmearbejde
74%