Vælg dine karakteristika:

Hvilket basisløntrin er du på?
Er du ansat i psykiatrien?
Får du tillæg for?

Får du et personligt tillæg?
Hvilket årstal dimit­terede du som kan­didat?
I hvilken region ligger din arbejds­plads?
NØGLETAL:
På baggrund af dine karakteristika kan du forvente følgende løn.
 
Nedre kvartilNedre kvartil angiver den forventede løn, der deler med­lemmerne i følgende to grupper; (1) de 25 % af med­emmerne, der har en løn, der er mindre end nedre kvartil og (2) de 75 % af med­lemmerne, der har en løn, der er større.
GennemsnitGennemsnitslønnen.
Øvre kvartilØvre kvartil angiver den forventede løn, der deler med­lemmerne i følgende to grupper; (1) de 75 % af med­lemmerne, der har en løn, der er mindre end øvre kvartil og (2) de 25 % af med­lemmerne, der har en løn, der er større.
Grundløn, ekskl. pensionGrundlønnen er opgjort af overenskomst- og uddannelsestillæg samt positionstillæg
  27.636 kr.  
Personlige tillæg, ekskl. pensionDe personlige tillæg er opgjort af kvalifikations-, erfarings- og fastholdelsestillæg
1.500 kr. 3.400 kr. 3.900 kr.
Samlet nettoløn, ekskl. pensionSamlet løn, ekskl. pension
29.200 kr. 31.100 kr. 31.600 kr.
Samlet bruttoløn, inkl. pensionSamlet løn, inkl. pension
34.600 kr. 36.800 kr. 37.400 kr.