Vælg dine karakteristika:

Hvilket basisløntrin er du på?
Er du ph.d. studerende?
Hvor er du ansat?
Din position?
Din position?
Får du tillæg for?Er du uddannet ph.d.?
Får du et personligt tillæg?
Hvilket årstal dimit­terede du som kan­didat?
I hvilken region ligger din arbejds­plads?
NØGLETAL:
På baggrund af dine karakteristika kan du forvente følgende løn.
 
Nedre kvartilNedre kvartil angiver den forventede løn, der deler med­lemmerne i følgende to grupper; (1) de 25 % af med­emmerne, der har en løn, der er mindre end nedre kvartil og (2) de 75 % af med­lemmerne, der har en løn, der er større.
GennemsnitGennemsnitslønnen.
Øvre kvartilØvre kvartil angiver den forventede løn, der deler med­lemmerne i følgende to grupper; (1) de 75 % af med­lemmerne, der har en løn, der er mindre end øvre kvartil og (2) de 25 % af med­lemmerne, der har en løn, der er større.
Grundløn, ekskl. pensionGrundlønnen er opgjort af overenskomst- og uddannelsestillæg samt positionstillæg
  29.875 kr.  
Personlige tillæg, ekskl. pensionDe personlige tillæg er opgjort af kvalifikations-, erfarings- og fastholdelsestillæg
1.100 kr. 5.200 kr. 9.400 kr.
Samlet nettoløn, ekskl. pensionSamlet løn, ekskl. pension
30.900 kr. 35.100 kr. 39.300 kr.
Samlet bruttoløn, inkl. pensionSamlet løn, inkl. pension
36.200 kr. 41.100 kr. 46.000 kr.