Vælg dine karakteristika:

Hvilket årstal dimit­terede du som kan­didat?
Hvilket arbejdsområde ligner dit mest?
Hvilken branche arbejder du i?
Omfang af ledelse:
Uddannelse?
Master?
MBA?
Phd?
Nøgletal
På baggrund af dine karakteristika kan du forvente følgende løn.
 
Gennem­snitViser be­regnet for­ventet løn.
Nedre kvartilNedre kvartil angiver den for­ventede løn, der deler med­lemmerne i følgende to grupper; (1) de 25% af med­lemmerne, der har en løn, der er mindre end nedre kvartil og (2) de 75% af med­lemmerne, der har en løn, der er større.
Øvre kvartilØvre kvartil angiver den for­ventede løn, der deler med­lemmerne i følgende to grupper; (1) de 75% af med­lemmerne, der har en løn, der er mindre end øvre kvartil og (2) de 25% af med­lemmerne, der har en løn, der er større.
Løn september 2018Samlet løn inkl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag (kr. pr. måned)
56.725 52.141 60.168
Løn frem­skrevet til i dagMåneds­lønnen er frem­skrevet til aktuelle kvartal på bag­grund af en forventet lønstignings­takst på 4,20 % .
59.107 54.331 62.695


Ansættelsesvilkår
Beregnet sandsynlighed for, at du har det pågældende ansættelsesvilkår.
Klausuler
4%
Pensions­ordning
96%
Overarbejde (jævnligt)
94%
Personalegoder
Beregnet sandsynlighed for, at du har det pågældende personalegode.
Fri bil
1%
Fri mobil/­telefon
96%
Abon­nement på aviser/­tidsskrifter
36%
Hjemme-­pc
56%
Internet­forbindelse
83%
Sundheds­ordning/­forsikring
95%
Fri parke­ring
25%
Frokost­ordning
74%
Ekstra kontant ferietillæg
48%
Bonusordning og engangs­vederlag
1%